Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Dodał: Radek Data: 2020-11-05 12:43:42 (czytane: 430)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 12 listopada 2020 r. (czwartek) godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy Opatowiec przy ulicy Rynek 3 w Opatowcu.

Porządek sesji:
1.    Otwarcie.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 7 października 2020 r.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5.    Informacja o wynikach analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
9.    Sprawy różne.
10.    Zapytania i interpelacje.
11.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       
Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...