Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Dodał: Radek Data: 2020-09-16 08:45:06 (czytane: 1331)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 18 września 2020 r. (piątek) godz. 15:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.

Porządek sesji:

1.   Otwarcie.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 21 sierpnia  2020 r.

4.   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 r.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatowiec, w roku szkolnym 2020/2021.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/11 Rady Gminy w Opatowcu z dnia  28 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi  na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.

9.   Sprawy różne.

10.   Zapytania i interpelacje.

11.   Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
              Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...