Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na sesje Rady Gminy Opatowiec

Dodał: Bartek Data: 2018-12-21 14:30:05 (czytane: 635)

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 28 grudnia 2018 r. (piątek) godz. 12ºº w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

1.      Otwarcie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 05 grudnia 2018 roku.

4.      Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w roku 2018.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opatowiec na 2019 r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec
na lata 2019-2033.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2018 r.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018-2033.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok na terenie Gminy Opatowiec.

10.  Sprawy różne.

11.  Zapytania i interpelacje.

12.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                   Henryk Kryca                                   

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podziękowania dla Pani Marii Cugowskiej-Mączyńskiej

Podziękowania dla Pani Marii Cugowskiej-Mączyńskiej za okazane wyrazy wsparcia na rzecz Gminy Opatowiec, w tym Szkoły Podstawowej...