Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Opatowiec

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-09-06 14:17:45 (czytane: 536)

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 12 września 2017 r. (wtorek) godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

1.    Otwarcie.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 16 sierpnia 2017 roku.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5.    Przedstawienie informacji w zakresie przygotowania placówek oświatowych
do realizacji zadań w roku 2017/2018
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2017 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2017-2033.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
9.    Sprawy różne.
10.    Zapytania i interpelacje.
11.    Zamknięcie obrad

                                                                                          Przewodniczący

                                                                                   Rady Gminy Opatowiec

                                                                                        /-/  Andrzej Malec

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.” Auguste Bekannte...