Wiadomości - Aktualności

Zakończono modernizację dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Bartek Data: 2022-09-29 14:43:21 (czytane: 1410)

Końcem września br. dokonano odbioru prac drogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Opatowiec”.

Łączna długość wyremontowanych odcinków dróg, to około 7,5 km. Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze, roboty ziemne i odwodnieniowe, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie nawierzchni asfaltowych, wstawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania.

Inwestycja swym zakresem objęła następujące zadania:

• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Wyszogród, dz. Nr 197, od km 0+000  do km 0+950.

• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Podskale, dz. nr 178, od km 0+000 do km 0+400.

• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Chwalibogowice, dz. 229, 653, od km 0+000 do km 0+493.

• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Chwalibogowice, dz. 483, od km 0+000 do km 0+120.

• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Rogów, dz. nr 486/1, od km 0+000 do km 0+098.

• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Rogów, dz. nr 628, od km 0+000 do km 0+250.

• Przebudowę drogi gminnej nr 357002T w miejscowości Kocina, od km 0+507 do km 1+497.

• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kocina dz. 796, od km 0+000 do km 0+175

• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy, dz. nr 82, od km 0+000 do km 0+175.

• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kobiela, dz. 308, od km 0+000 do km 0+990.

• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Mistrzowice, dz. 154, od km 0+000 do km 0+140.

• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kęsów, dz. 91, od km 0+225 do km 0+639.

• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Krzczonów, dz. 685; 684, od km 0+000 do km 0+990.

• Przebudowę drogi gminnej nr 357007T w miejscowości Charbinowice, od km 0+000 do km 0+715.

• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienna, dz.9, od km 0+000 do km 0+200.

• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienna, dz.305, od km 0+000 do km 0+240.

• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Charbinowice, dz. nr 175, od km 0+000 do km 0+322.

• Utwardzenie terenu pod ciągi piesze (chodniki).

Wykonawcą zadania była firma PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie.

Na wykonanie w/w inwestycji Gmina Opatowiec uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 3 583 986,58 zł, w tym dofinansowanie: 3 404 787,25 zł, wkład własny gminy: 179 199,33 zł.

Zdjęć w galerii: 43
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Opatowiec Anny Klimaszewskiej-Luty,...