WYSZOGRÓD


WYSZOGRÓD

wyszogrod.jpg

Liczba mieszkańców: 68, powierzchnia: 158 ha, parafia: Rogów

sołtys:Rajtar Lesław

Rada Sołecka w składzie:
1. Toboła Leszek
2. Stankiewicz Andrzej
3. Tomal Arkadiusz

Rys historyczny:

Wyszogród po raz pierwszy wymienił dopiero Jan Długosz, ale nazwa wsi - znacząca tyle co „gród Wysza" - każe przypuszczać, że osada istniała tu już we wczesnym średniowieczu. W XV wieku właścicielem wsi był Mściwój z Wyszogrodu, potem należała do kasztelana sandomierskiego Stanisława Szafrańca, a wreszcie przeszła w ręce administratora żup krakowskich Prospera Provany, właściciela Rogowa, i stała się w ten sposób częścią dóbr rogowskich.

Części wsi – Gościniec, Górny Wyszogród.

Wyszogrod.jpg 

Figura św. Michała Archanioła z 1768 roku

Wyszogrod_2.jpg

Lessowy wąwóz w Wyszogrodzie

Wyszogrod_3.jpg

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1872 roku