Wiadomości - Aktualności

Wszystkie zbiorniki wodne, stawy wiejskie, z terenu gminy Opatowiec zostaną zrewitalizowane, wyczyszczone, zagospodarowanie, niektóre odtworzone

Dodał: Bartek Data: 2023-06-07 11:00:26 (czytane: 531)

W dniu 06 czerwca 2023r., Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty, w obecności Roberta Książki - przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego, Janusza Kowalczyka – właściciela firmy wykonawczej Celis oraz Piotra Kurka – Inspektora nadzoru, podpisał umowy na łączną kwotę niemal 2 mln złotych.

W ramach podpisanych umów, poddane zostaną modernizacji obiekty małej retencji (stawy wiejskie) w Charbinowicach, Kęsowie, Trębaczowie, Mistrzowicach, dwa obiekty w Krzczonowie, Rzemienowicach, Kobieli i Kocinie. Będą wyposażone w m.in. w altany, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, ławki betonowe, miejsca do rozpalania ogniska, miejsca parkingowe oraz obok nich zostanie częściowo utwardzony teren. W Rzemienowicach powstanie dodatkowo boisko wraz z bramkami i piłkochwytami. W Kocinie wykonany będzie remont urządzenia upustowego, remont stawu polegający na odmuleniu dna, umocnieniu i przebudowie linii brzegowej z wykorzystaniem płyt betonowych, a także budowa pomostu drewniano-betonowego, wyposażenie w elementy małej architektury związane z wypoczynkiem i turystyką oraz prace niwelacyjne i porządkowe.

Wykonawcą prac będzie firma „Celis” z Niekłania Wielkiego, gmina Stąporków. Termin zakończenia prac został wyznaczony na pierwszą połowę lipca 2024 roku. Wykonawca udzielił 60-cio miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie prace, liczonej od daty podpisania protokołów końcowych odbioru robót.

Nadzór inwestorski nad w/w zadaniami będzie sprawował Pan Piotr Kurek z Cła, gmina Kazimierza Wielka.

Warto dodać, że Gmina Opatowiec otrzymała dofinansowanie z Programu Polski Ład na pokrycie 90% kosztów realizacji prac. Realizacja w/w inwestycji, w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy infrastruktury turystycznej na terenie gminy Opatowiec.

 

DSC_0340a.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dotycząca badania rolniczego

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badania dotyczące gospodarstw rolnych....