Wiadomości - Aktualności

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę – zapowiedź

Dodał: Radek Data: 2023-01-18 09:24:25 (czytane: 318)

Od 18 do 31 stycznia hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę będą mogli ubiegać się o nadzwyczajne tymczasowe wsparcie. Jest to zupełnie nowy rodzaj pomocy finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie skierowane jest do rolników prowadzących działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli świń, samodzielnie bądź z małżonkiem, jeżeli:
    do 15 maja 2022 r. zgłosili do rejestru IRZ co najmniej 10 zwierząt tego gatunku, urodzonych w siedzibie stada między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r.
    do 18 stycznia 2023 r. zgłosili oznakowanie przynajmniej 1 zwierzęcia tego gatunku, które urodziło się od dnia 1 kwietnia 2022 r.
    spełniają jeden z następujących warunków:
    prowadzą produkcję ekologiczną;
    otrzymali pomoc w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i taki wniosek złożyli też w 2022 roku;
    otrzymali płatność za zazielenienie na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i złożyli w 2022 r. wniosek o przyznanie tej płatności. W przypadku gdy grunty orne stanowią mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 r. i 2022 r. powinny zostać zadeklarowane co najmniej dwie różne uprawy, a uprawa główna w tych latach nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych;
    zrealizowali inwestycje związane z ochroną środowiska lub zachowaniem klimatu w ramach premii dla młodych rolników lub środków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz spełniają warunki określone w decyzjach przyznających takie wsparcie;
    zrealizowali operacje prośrodowiskowe związane z „Modernizacją gospodarstw rolnych” oraz realizują wynikające z tego zobowiązania;
    zrealizowali przedsięwzięcie w ramach „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” oraz realizują zobowiązania z tym związane;
    wytwarzają w swoim gospodarstwie rolnym energię elektryczną z odnawialnego źródła energii;
    zrealizowali w swoim gospodarstwie inwestycję polegającą na wykonaniu stawu lub urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych.
Pomoc może być przyznana rolnikowi tylko raz i nie może przekroczyć 15 tys. euro.
Wnioski będą przyjmowane od 18 do 31 stycznia 2023 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR.
Więcej o pomocy - otwórz

Przeczytaj kolejną wiadomość:

„Pierwszaki 2022”

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu zdobyli pierwsze miejsce w powiecie kazimierskim. ...