Wiadomości - GOPS

Wsparcie dla osób w ramach projektu realizowanego przez GOPS

Dodał: Bartek Data: 2018-01-24 09:24:30 (czytane: 2757)

Wójt Gminy Opatowiec informuje, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu realizuje projekt pn. „ Nowy zawód -lepsze jutro”.

Gmina Opatowiec  pozyskała na ten cel dofinansowanie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie,  w wysokości 434 266,07 zł. Łączna wartość projektu to kwota 514 380,33 zł, w tym wkład własny Gminy w wysokości 80 114,26 zł.

Projekt został skierowany do  mieszkańców naszej Gminy, którzy z różnych przyczyn, często niepełnosprawności, problemów rodzinnych, społecznych, niskich kwalifikacji zawodowych, nie mogą podjąć zatrudnienia, cierpią na trwałe bezrobocie, są zagrożone ubóstwem i  wykluczeniem społecznym. Do projektu zostało zakwalifikowanych 21 osób, w tym 2 osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy projektu  w ramach kompleksowej i zindywidualizowanej aktywizacji społeczno – zawodowej, zostali objęci  poradnictwem psychologicznym, poradnictwem zawodowym (grupowym i indywidualnym), oraz pracą socjalna. Z każdym z uczestników został podpisany kontrakt socjalny.

Bardzo ważnym elementem projektu były wielomodułowe kursy zawodowe, które pozwoliły im zdobyć lub podnieść  kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy ukończyli takie kursy jak:

  • Fryzjer + Wizaż+ Stylizacja paznokci + Moduł z przedsiębiorczości – „ Jak otworzyć i prowadzić własną firmę” + Obsługa urządzeń sterylizujących,
  • Kucharz + Catering - organizacja przyjęć okolicznościowych + Barman – kelner + Carving + Obsługa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu 1 kV.,
  • Magazynier + Kierowca wózków – operator wózków widłowych – obsługa suwnic + Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych,
  • Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień + Operator walca drogowego w zakresie II klasy uprawnień,
  • Kierowca samochodów ciężarowych kat. C + Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców kat. C,
  • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG + Ręczne przecinanie termiczne plazmowe.

Obecnie 10 osób odbywa staże, które  pozwolą im zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe na rynku pracy.

Zakończenie projektu planowane jest na  koniec czerwca 2018 r.

 

Jarosław Naporowski -Kierownik GOPS w Opatowcu

 

1_1.jpg

Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Opatowiec a Województwem Świętokrzyskim na realizację projektu „Nowy zawód -lepsze jutro”.

2_1_1.jpg

Zajęcia z grupowego poradnictwa psychologicznego.

3_1.jpg

Spotkanie z uczestnikami projektu

4_1.jpg

Podpisanie umowy na organizację stażu