Władze Gminy


Wójt Gminy Opatowiec

mgr inż. Sławomir Kowalczyk

tel. 41 35 18 052

e-mail:wojt@opatowiec.pl

Z-ca Wójta / Sekretarz

mgr Łukasz Marzec

tel. 41 35 18 052

e-mail: sekretarz@opatowiec.pl 

Skarbnik

mgr inż. Anna Klimaszewska - Luty

tel. 41 35 18 052

e-mail:skarbnik@opatowiec.pl