Wiadomości - Aktualności

Urzędnicy Wyborczy - rekrutacja

Dodał: Bartek Data: 2018-03-01 10:21:06 (czytane: 891)

Dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego w całym kraju rozpoczęli przyjmowanie zgłoszeń od osób, chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego.

W załączonym pliku publikujemy informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury (województwo świętokrzyskie) oraz zasadach zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję.

W zgłoszeniu należy podać imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Kandydat na urzędnika wyborczego musi być ponadto zatrudniony w administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych. Pracodawca musi potwierdzić na zgłoszeniu fakt zatrudnienia w jednym z takich miejsc.

Jak informuje Biuro, dyrektorzy delegatur KBW sprawdzą, czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi Kodeksu wyborczego, po czym przekażą zgłoszenia do szefa Krajowego Biura Wyborczego. Przy powoływaniu urzędników wyborczych szef KBW będzie brać pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

 Do pobrania:

 >> informacja o liczbie i zasadach powoływania Urzędników Wyborczych [PDF]

>> Uchwała Państwowej komisji Wyborczej w sprawie zmiany uchwały określającej liczbę, tryb  i warunki powoływania urzędników wyborczych


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejne środki na remont drogi gminnej

W dniu 26 lutego 2018 roku Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec odebrał z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, w obecności...