Wiadomości - Aktualności

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/20

Dodał: Bartek Data: 2020-07-02 12:32:01 (czytane: 759)

Dnia 26 czerwca 2020 roku w placówkach oświatowych naszej gminy odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

Podsumowanie edukacji w roku szkolnym 2019/2020 miało niecodzienny charakter. Zgodnie z zaleceniami MEN świadectwa były wydawane uczniom w małych grupach, w ustalonych terminach, na świeżym powietrzu.

Zachowując wszelkie ograniczenia związane z pandemią, lecz w nieco bardziej uroczystej formule, wręczono świadectwa uczniom kończącym szkołę. W tej części uroczystości wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk.

Ceremonia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, po czym uczniowie klasy VIII przekazali sztandar szkoły i powierzyli nad nim opiekę swoim o rok młodszym kolegom i koleżankom. Następnie, zgodnie ze starą tradycją, świadectwa z wyróżnieniem z rąk dyrektora szkoły odebrali uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskali średnią ocen 4,75 i wyższą.

Całoroczny wysiłek i wysokie oceny uczniów nie umknęły uwadze Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec, który składając gratulacje tegorocznym absolwentom, wręczył też nagrody książkowe.

Nagrody za wzorowe zachowanie i wysokie wyniki w nauce oraz za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły ufundowała również Rada Rodziców, słowa gratulacji z okazji ukończenia szkoły wraz z życzeniami dalszych sukcesów edukacyjnych przesłała też ósmoklasistom Elżbieta Szczęsna – Kusak wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Dyrektor  Grzegorz Kozioł skierował też podziękowania do Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec, bowiem to dzięki systematycznym działaniom organu prowadzącego związanym z wyposażeniem szkoły w nowoczesne środki i narzędzia dydaktyczne bardzo szybko i skutecznie udało się podjąć trudne wyzwanie w postaci zdalnego nauczania.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły „Wojnara”  w Krzczonowie

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krzczonowie także odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Z pewnością można o nim powiedzieć, że było wyjątkowe.  Z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej jaka panuje w naszym kraju, należało dostosować się do zaleceń i zachować wszelkie środki bezpieczeństwa osobistego. W szkole podczas zakończenia roku szkolnego zazwyczaj jest pełno ludzi - uczniów, nauczycieli, rodziców. Wszyscy odświętnie ubrani i z niecierpliwością oczekujący na oficjalne wręczenie świadectw, wyróżnień, dyplomów. Tym razem było inaczej  - bez uczniów, w imieniu których świadectwa odbierali rodzice.

Jedynie uczniowie klasy ósmej zrobili to osobiście. Dla nich dzień zakończenia roku szkolnego był ostatnim dniem w szkole. Od września rozpoczną naukę w szkołach średnich. Na uroczystości wręczenie świadectw i dyplomów obecni byli wszyscy nauczyciele oraz rodzice ósmoklasistów. Swoją obecnością zaszczycił Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk. Tegorocznym ósmoklasistom  Burmistrz pogratulował świetnych wyników w nauce i życzył im dalszych sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do wybranych celów edukacyjnych i życiowych.

Wszystkim uczniom gratulujemy promocji do następnej klasy. Dziękując im za cały rok pracy, a szczególnie za te ostatnie miesiące zdalnego nauczania, podczas którego  wykazali się postawą godną ucznia i poradzili sobie bardzo dobrze z nową i trudną dla wszystkich sytuacją. 

Wszystkim życzymy spokojnych i słonecznych wakacji.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od lipca do grudnia 2020 roku....