Wiadomości - Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie

Dodał: Radek Data: 2022-09-09 08:57:21 (czytane: 1316)

W czwartek, 1 września 2022 roku o godzinie 11.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krzczonowie odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Na inaugurację przybyli zaproszeni goście – Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec pan Sławomir Kowalczyk oraz proboszcz parafii Sokolina ksiądz kanonik Tadeusz Śliwa.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości, uczniów, nauczycieli i rodziców. Następnie w asyście pocztu sztandarowego wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy, po którym minutą ciszy uczcili pamięć poległych w czasie II wojny światowej.

W dalszej części spotkania  słowa do zebranych skierował pan Burmistrz, który poinformował o przejściu dotychczasowego dyrektora Tomasza Palucha na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu i objęciu obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzczonowie przez panią Lucynę Tułak.  Pani dyrektor wyraziła nadzieję na życzliwą i owocną współpracę z Organem Prowadzącym, rodzicami i nauczycielami.

Następnie ksiądz kanonik życzył wszystkim dobrego roku szkolnego, pełnego sukcesów i dobrych uczynków. Przypomniał o tym, że nauka jest nie tylko obowiązkiem, ale  też przywilejem i może być radością.

Następnie, pani dyrektor uroczyście podziękowała pani Teresie Plucińskiej przechodzącej na emeryturę. Rodzice i  uczniowie klasy III z żalem żegnali ulubioną Panią i życzyli wszystkiego dobrego. Pani Teresa  dziękowała za współpracę, podkreślając, że będzie pamiętać o wszystkich wspaniałych chwilach spędzonych w szkole wśród dzieci, życzliwych i pomocnych rodziców oraz kolegów i koleżanek nauczycieli.

Potem pani dyrektor przedstawiła wszystkim nowych nauczycieli, którzy dołączą do naszego grona: panią Marzenę Baran, panią Lucynę Wieczorek oraz pana Grzegorza Kozioła. A w dalszej części przedstawiła poszczególnym zespołom klasowym ich wychowawców i przydział klas, przedszkolakom ich panie opiekunki.

Na zakończenie życzyła uczniom aby czas spędzony w szkole wykorzystali w pełni na zdobywanie nowych wiadomości, rozwijanie swoich umiejętności i kształtowanie charakteru, rodzicom wiele radości ze swoich pociech, a nauczycielom wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu wszelkich trudności.

Na zakończenie uczniowie udali się do klas na powakacyjne spotkania z wychowawcami.


 

Zdjęć w galerii: 10
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowy maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed Urzędem Miasta i Gminy w Opatowcu został zamontowany nowy maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. ...