Wiadomości - Aktualności

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Opatowiec

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-06-23 09:00:30 (czytane: 3376)

W 2017 roku Gmina Opatowiec złożyła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Gmina Opatowiec złożyła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastrukury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzania energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Całkowita wartość projektu ma wynieść 621 774,10 zł w tym wydatki kwalifikowalne 506 098,13 zł. W ramach pomocy Gmina Opatowiec otrzyma dofinansowanie w wysokości 322 030,00 zł.
Wniosek obejmuje budowę 26 przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d. Nabór chętnych z całego terenu gminy Opatowiec na budowę oczyszczalni odbywał się na zasadzie dobrowolności.
W dniu 22.06.2017 roku podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Adama Jarubasa – Marszałka Województwa i Piotra Żołądka – Członka Zarządu Województwa oraz Gminą Opatowiec reprezentowaną przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty – Skarbnika Gminy. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

 

000000000000000000podpisanie_umowy_2.jpg


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Opowieść o ks. Franciszku Plucie - zapomnianym bohaterze

W dniu 19 czerwca 2017 roku w Instytucji Kultury w Opatowcu miała miejsce uroczystość zorganizowana z inicjatywy Sławomira Kowalczyka,...