Wiadomości - Aktualności

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie rewitalizacji Opatowca i budowy boiska w Krzczonowie

Dodał: Bartek Data: 2019-06-26 12:23:44 (czytane: 3466)

Rewitalizacja Opatowca, boisko sportowe w Krzczonowie...

W dniu 18 czerwca br., Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnik Anny Klimaszewskiej-Luty, w obecności radnego Rady Powiatu Kazimierskiego Janusza Nawrota, podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz Mariuszem Goskiem Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego umowy o dofinansowanie dla projektów w ramach działania 6.5 "Rewitalizacja  obszarów miejskich i wiejskich"; oraz w ramach działania 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej".


Gmina Opatowiec na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii” otrzymała dofinansowanie blisko 2,5 mln złotych. Wartość przedsięwzięcia to ok.4,5 mln zł.

Projekt swym zasięgiem obejmuje m.in. budowę ścieżki rekreacyjnej wzdłuż nadbrzeża Wisły, odnowienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, utworzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz parkingu obok szkoły, przebudowę chodników, wymianę sieci wodociągowej na Rynku i uliczkach przyległych, remont budynku ośrodka zdrowia, zakup działki koło UMiG przebudowę drogi wewnętrznej wraz ze schodami w kierunku nadbrzeża Wisły.

Utworzone zostaną miejsca postojowe oraz siłownia zewnętrzna i miejsce widokowe obok Urzędu Miasta i Gminy. Przebudowana zostanie wiata przystankowa, utworzony będzie mini bazarek, zamontowane zostanie oświetlenie OZE oraz monitoring. Rewitalizacji zostanie poddany Dom Kultury w Opatowcu, przewidywany również jest zakup sprzętu na potrzeby Instytucji Kultury. Budynek gospodarczy zaadaptowany zostanie na toalety oraz pomieszczenie magazynowe.

Zmodernizowane również będzie boisko szkolne oraz wykonana termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia, a w ramach zachowania dziedzictwa kulturowego wykonane zostaną prace na zabytkowym cmentarzu z I Wojny Światowej.

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2021.

Natomiast na realizację projektu w ramach działania 7.4 pn.: „Rozwój infrastruktury sportowo-dydaktycznej szansą dla szkół z terenu gminy Opatowiec” gmina otrzymała dofinansowanie ponad 400 tys. złotych. Wartość przedsięwzięcia to blisko 600 tys. zł.

W ramach zadania planuje się rozbudowę boiska przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie m.in. o "piłkochwyty", bieżnię i skocznię w dal. Ponadto oprócz robót ziemnych wykonane będzie odwodnienie terenu oraz system nawadniania murawy boiska.

Projekt obejmuje również doposażenie szkół w Krzczonowie i w Opatowcu w pomoce do zajęć matematyczno-przyrodniczych oraz budowę siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Opatowcu.

Termin realizacji projektu, to koniec grudnia 2021.

IMG_8974.jpg

IMG_9015.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na półfinał Pucharu Ligi oraz finał I Ligi PLF 2019/20

W dniu 6 marca 2020 r. odbędą się mecze półfinałowe Pucharu Ligi, w których zagrają Wisła Opatowiec oraz Gladiator Krzczonów oraz...