Wiadomości - Aktualności

Uroczyste obchody 81. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Dodał: Bartek Data: 2020-09-07 14:42:36 (czytane: 927)

W niedzielę 6 września 2020 roku w gminie Opatowiec uczciliśmy pamięć poległych podczas II Wojny Światowej.

Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Św. Barbary w Kocinie, odprawiona w intencji poległych żołnierzy przez proboszcza - ks. Wojciecha Michalskiego. Po Mszy Świętej przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny, wraz z pocztem sztandarowym OSP w Kocinie wszyscy udali się na cmentarz parafialny, by złożyć kwiaty i zapalić znicze na żołnierskim grobie. 

W zbiorowej mogile spoczywają żołnierze Armii „Kraków”: Jan Bugaj, Stanisław Feliksik, Adolf Fiszer, Józef Koryczan, Kazimierz Kirkier, Władysław Ściwiarski, Wilhelm Stera, Stefan Tekielak, Mikołaj Zając, Jan Zalego, Marian Winiarski oraz 15 niezidentyfikowanych poległych Żołnierzy Września '39 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk w swoim wystąpieniu wspomniał o wydarzeniach, które rozegrały się na okolicznych polach. Następnie odbył się apel poległych, odczytany przez Komendanta Gminnego OSP Tadeusza Nura, po którym na żołnierskim grobie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Delegacja Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu oraz przedstawiciele sołectwa Charbinowice złożyli również kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza w Charbinowicach.

Kulminacyjną częścią obchodów 81. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej były uroczystości pod  pomnikiem Legionisty, Żołnierza Września ’39 r. i Partyzanta 1939-1945 r. w Ksanach. Uroczystości rozpoczęto hymnem państwowym.

Mszę Świętą polową w intencji poległych odprawił  ks. Dziekan Marek Małczęć. W części oficjalnej uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy - Sławomir Kowalczyk przypomniał wydarzenia jakie miały miejsce na tych ziemiach przed 81. laty. Podkreślił, że za ofiarność jesteśmy poległym winni pamięć. Podziękował również za obecność pocztom sztandarowym: Jednostki Strzeleckiej 2130 z Kazimierzy Wielkiej, OSP w Ksanach, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, Szkoły Podstawowej w Opatowcu oraz  harcerzom zrzeszonym przy obu placówkach oświatowych, którzy opiekują się również sztandarem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele powiatu kazimierskiego, radni, sołtysi, pracownicy urzędu, dyrektorzy jednostek i szkół, radni, sołtysi, mieszkańcy Ksan i okolicznych miejscowości oraz goście.

Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze. Uroczystości zakończono programem artystycznym, zaprezentowanym przez uczniów z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z Opatowca i Krzczonowa.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec składa podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i przebieg tych patriotycznych uroczystości.

Poniżej opracowanie historyczne:

http://old.opatowiec.pl/2013/09/10/wojenne-dzieje-wsi-ksany-i-okolicznych-miejscowosci-1914-1945/

Zdjęć w galerii: 63
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...