Wiadomości - Aktualności

Uczczono pamięć Poległych podczas II wojny światowej

Dodał: Bartek Data: 2022-09-13 07:33:18 (czytane: 2420)

W niedzielę 11 września 2022 r. w kościele parafialnym pw. św. Barbary w Kocinie, została odprawiona Msza Święta w intencji żołnierzy Wojska Polskiego poległych na tych ziemiach i pochowanych na tutejszym cmentarzu.

Po mszy odprawionej przez proboszcza parafii – ks. Wojciecha Michalskiego, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny, poczty sztandarowe OSP Kocina i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, delegacja Urzędu Miasta i Gminy, radni, mieszkańcy sołectwa, druhowie OSP w Kocinie oraz przybyli goście udali się na cmentarz parafialny.

W zbiorowej mogile spoczywają żołnierze Armii „Kraków”: Jan Bugaj, Stanisław Feliksik, Adolf Fiszer, Józef Koryczan, Kazimierz Kirkier, Władysław Ściwiarski, Wilhelm Stera, Stefan Tekielak, Mikołaj Zając, Jan Zalego, Marian Winiarski oraz 15 niezidentyfikowanych poległych Żołnierzy Września '39 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk w swoim wystąpieniu wspomniał o wydarzeniach, które rozegrały się na okolicznych polach i podziękował za pamięć i coroczne uroczyste obchody upamiętniające poległych.

Następnie, odbył się apel poległych, odczytany przez Komendanta Gminnego OSP Tadeusza Nura, po którym na żołnierskim grobie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delegacja Gminy Opatowiec, w tym przedstawiciele sołectwa Charbinowice z Radną Jolantą Zborowską i Sołtysem  Charbinowic Robertem Soją, złożyli również kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza w Charbinowicach - symbolu walk o niepodległość z dnia 14 stycznia 1945r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdjęć w galerii: 27
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Opatowiec na lata 2023-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...