Wiadomości - Aktualności

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2023-01-26 08:58:39 (czytane: 753)

Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu odbędzie się 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.

Porządek sesji:   
1.    Otwarcie.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 29 grudnia  2022 r..
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2023 rok
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2023-2037.
7.    Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Krzczonów.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Opatowiec.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Chwalibogowice.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2023-2028.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatowiec.
13.    Sprawy różne, zapytania i interpelacje.
14.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       
 Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zapraszenie do Wspólnego Kolędowania

...