Wiadomości - Aktualności

Podpisanie umowy na modernizację pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.

Dodał: Radek Data: 2022-11-02 15:20:26 (czytane: 668)

W dniu 27 października 2022 r., Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty, podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu”.

W ramach prac objętych umową, w budynku Ośrodka Zdrowia na piętrze zostaną przeprowadzone m.in. roboty rozbiórkowe, zamurowania w archiwum dokumentacji, wykonane będą tynki wewnętrzne, posadzki w pomieszczeniach archiwum, nowa instalacja centralnego ogrzewania i kanalizacji sanitarnej, instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu archiwum, instalacja wody oraz instalacja elektryczna. Ponadto na piętrze budynku zostaną wymienione drzwi, położone płytki na ścianach w toaletach oraz pomalowane ściany i sufity.
       
Na parterze budynku Wykonawca prowadził będzie roboty rozbiórkowe oraz zamurowania, położy płytki na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych, gabinetach lekarskich i schodach, wykona posadzki, wymieni stolarkę drzwiową oraz pomaluje ściany i sufity. Wykona również nową instalację centralnego ogrzewania, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację elektryczną, instalację internetową wewnętrzną, instalację wody.

Gmina Opatowiec na w/w zadanie otrzymała dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które w blisko 100% pokryje koszty remontu. Wartość prac realizowanych w ramach podpisanej umowy to prawie 750 tys. zł.

Wykonawcą zadania jest firma pn. Jacek Ignacak „IG – BUD” Usługi Remontowo – Budowlane z Łatanic, gmina Wiślica, która udzieliła również  60 – cio miesięcznej gwarancji na wykonane prace, liczonej od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Termin realizacji inwestycji przypada na koniec maja 2023 r.

a

DSC_0229_1.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości

...