Wiadomości - Aktualności

Dofinansowanie na odbiór azbestu

Dodał: Radek Data: 2022-10-28 12:37:50 (czytane: 993)

W dniu 21 października 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Gminą Opatowiec.

W dniu 21 października 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Gminą Opatowiec w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 36.436,12 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy) stanowiąca 100% kosztów kwalifikowanych zadania: pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest" .

Na kwotę dotacji składają się:
- Środki WFOŚiGW w Kielcach stanowiące 18.218,06 zł. tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania,

- Środki NFOŚiGW w Warszawie stanowiące 18.218,06 zł. tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

 wfosigw.jpg       logotyp_01.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości

...