Wiadomości - Aktualności

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2022-10-21 15:20:43 (czytane: 348)

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 27 października 2022 r. (czwartek) godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.

Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 28 września 2022 roku.
4. Informacja o wynikach analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/73/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec.
7. Sprawy różne, zapytania i interpelacje.
8. Zamknięcie obrad.

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             Henryk Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla rolników

W dniu 28.10.2022 roku o godz. 10:00 w Domu Kultury w Opatowcu odbędzie się szkolenie dla Rolników....