SENISŁAWICE


SENISŁAWICE

senislawice.jpg

Liczba mieszkańców: 126, powierzchnia: 243 ha, parafia: Stary Korczyn

sołtys: Radosław Fitek

Rada Sołecka w składzie:

1. Łabuz Henryk

2. Porębski Jarosław

3. Pszczoła Stanisław

4. Fitek Rafał

5. Porębski Andrzej


Rys historyczny:

Miejscowość ta po raz pierwszy została wymieniona w źródłach w roku 1579 jako Sendzisławice, ale podczas badań archeologicznych natrafiono tu na ślady osadnictwa neolitycznego i wczesnośredniowiecznego. Senisławice jako wieś królewska były częścią starostwa korczyńskiego, znajdowała się tu niezajezdna karczma, stawy i młyn. Od 1947 roku działa tu drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej.

Część wsi – Kmiecie.

Senislawice_1.jpg 

Remiza w Senisławicach

Senislawice.jpg

Przydrożna figura w Senisławicach

Senislawice_2.jpg

Dom w Senisławicach zbudowany w 1932 roku.