RZEMIENOWICE


RZEMIENOWICE

rzemienowice.jpg

Liczba mieszkańców: 193, powierzchnia: 351 ha, parafia: Opatowiec

sołtys: Wróbel Renata


Rada Sołecka w składzie:
1. Sekuła Piotr
2. Porada Ilona
3. Kogut Przemysław


Rys historyczny:

Pierwsza wzmianka źródłowa o Rzemienowicach pochodzi z końca XIV wieku. W wieku XV wieś należała do Jana Pileckiego herbu Leliwa, a w następnym stuleciu do Marcina Grodowskiego i Stanisława Pileckiego. W XIX wieku osada była częścią majątku Krzczonów - działał tu wówczas folwark. We wsi wyróżnia się kilka przysiółków: Kolonię, Podgaje, Pagórek i Zamłynie. W miejscowości działa drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej założona w 1924 roku oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

Części wsi – Kolonia, Podgaje, Pagórek, Zamłynie.

 Rzemienowice.jpg

 Figura Boga Ojca w Rzemienowicach

Rzemienowice_2.jpg 

Remizo-świetlica w Rzemienowicach

 Rzemienowice_3_1.jpg

Krzyż upamiętniający ofiary epidemii cholery w Rzemienowicach