Referaty Urzędu Miasta i GminyREFERATY I STANOWISKA

Referat Organizacyjny, Spraw Obronnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Kierownik: mgr Łukasz Marzec

Referat Finansowo - Budżetowy
Kierownik: mgr inż. Anna Klimaszewska - Luty

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: mgr Hubert Krupa
Zastępca Kierownika: mgr Renata Tomal

Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki ziemią
Kierownik: mgr Joanna Domoń - Maj