Referaty i stanowiska Urzędu Gminy


KIEROWNICTWO URZĘDU GMINY W OPATOWCU

Wójt Gminy - mgr inż. Sławomir Kowalczyk
Sekretarz - mgr Łukasz Marzec
Skarbnik - mgr inż. Anna Klimaszewska - Luty

REFERATY I STANOWISKA

Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki ziemią
p.o. Kierownika: mgr Michał Szczerba
mgr Joanna Domoń - Maj
mgr inż. Tomasz Makuch
mgr Radosław Fitek


Referat Finansowo - Budżetowy
Kierownik: mgr inż. Anna Klimaszewska - Luty
Barbara Kuliś
mgr inż. Barbara Mystek
mgr Agnieszka Pudo
mgr inż. Ewelina Łuckiewicz - Tomal
Alicja Zając

Referat organizacyjny, Spraw Obronnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik: mgr Łukasz Marzec
Stanisław Kurek
mgr Agata Lesiak
inż. Łukasz Kryca
Jan Zbertek

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: mgr Hubert Krupa
Zastępca Kierownika: mgr Renata Tomal