Przewodniczący i Komisje Rady Miejskiej


Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu
Henryk Kryca


przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek

od godz. 8:00 - 10:00 w pok. nr 7

Rada Miejska w Opatowcu powołała pięć komisji:

Rewizyjną w składzie:
1. Cabaj Janusz - przewodniczący
2. Halina Pituła
3. Przemysław Janowski

Komisję Budżetową i infrastruktury gminy w składzie:
1. Tomasz Nowak - przewodniczący
2. Jan Sojka
3. Marian Gruszka
4. Mirosław Boksa
5. Rafał Kański


Komisję do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i działalności samorządowej w składzie:
1. Halina Pituła - przewodniczący
2. Jolanta Zborowska
3. Andrzej Krypciak
4. Stanisław Kosiara
5. Rafał Kański


Komisję do spraw oświaty, kultury, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego w składzie:

1. Przemysław Janowski - przewodniczący
2. Dorota Domoń
3. Marian Gruszka
4. Henryk Kryca
5. Łukasz Porębski

Komisja skarg, wniosków i petycji w składzie
1. Mirosław Boksa - przewodniczący
2. Zbigniew Bugajski
3. Andrzej Krypciak
4. Tomasz Nowak