Wiadomości - Aktualności

Przekazanie umowy na rewitalizację Opatowca

Dodał: Bartek Data: 2018-07-05 12:37:56 (czytane: 685)

W dniu 26 czerwca 2018 roku w Opatowcu odbyło się uroczyste przekazanie umowy na rewitalizację Opatowca.

Do naszej gminy, w tym dniu przybył Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, gdzie na spotkaniu z Władzami Samorządowymi, pracownikami Urzędu Gminy i mieszkańcami doszło do uroczystego przekazania, podpisanej wcześniej przez Wójta Gminy Opatowiec Sławomira Kowalczyka, umowy. Władze Samorządowe Gminy Opatowiec reprezentował Zastępca Wójta Łukasz Marzec, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Malec i Skarbnik Gminy Anna Klimaszewska-Luty.

Gmina Opatowiec na realizację projektu: „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii” otrzymała dofinansowanie blisko 2,7 mln złotych. Wartość przedsięwzięcia to ponad 4,3 mln zł. Projekt zakłada: stworzenie produktu turystycznego – ścieżki rekreacyjnej wzdłuż nadbrzeża Wisły, zachowanie i udostępnienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, nadanie nowych funkcji działce nr 70 – utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, parkingu, utwardzenie drogi, przebudowę chodników na rynku i uliczkach przylegających, przebudowę drogi wewnętrznej wraz ze schodami w kierunku Nadbrzeża Wisły.

Planowane jest utworzenie miejsc postojowych, wykonanie siłowni zewnętrznej oraz miejsca widokowego, przebudowę wiaty przystankowej, zastosowanie oświetlenia OZE, częściową przebudowę Domu Kultury w Opatowcu wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia, zakup sprzętu na potrzeby Instytucji Kultury, adaptację budynku gospodarczego na toalety oraz pomieszczenie magazynowe. Przebudowane zostanie boisko szkolne, wymieniona sieć wodociągowa na Rynku, zamontowany monitoring, utworzony mini bazarek, termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia, zachowanie dziedzictwa kulturowego na zabytkowym cmentarzu z I Wojny Światowej.

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2021.

Zdjęć w galerii: 7
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejne prace remontowe w Strażnicy OSP Opatowiec

Zamontowano kolejne, nowe drzwi garażowe w Strażnicy OSP w Opatowcu...