Wiadomości - Aktualności

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Urzuty

Dodał: Bartek Data: 2022-12-28 18:27:46 (czytane: 1020)

W końcu sierpnia 2022 r. zakończyła się kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Opatowiec, dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Urzuty”.

W ramach działań objętych zawartą umową, na budynku świetlicy wiejskiej w Urzutach wymieniono m.in. pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową. Przeprowadzono prace termomodernizacyjne elewacji zewnętrznej. Przy budynku powstał podjazd dla niepełnosprawnych, opaska oraz nowe schody. Wyremontowana świetlica została wyposażona w  krzesła, lodówkę, kuchenkę oraz w instalację fotowoltaiczną.

Wykonawcą zadania była firma pn. Jacek Ignacak „IG – BUD” Usługi Remontowo – Budowlane z Łatanic, gmina Wiślica.

Gmina Opatowiec na w/w zadanie otrzymała ponad 122 tys. zł. dofinansowania, przy całkowitej kwocie przeznaczonej na inwestycję ponad 218 tys. zł.

urzutyig2022przedres.jpg 

 urzutyig20221przedres.jpg

 urzutyig2022res.jpg

 urzutyig20221res.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zmiana siedziby Ośrodka Zdrowia w Opatowcu

Informujemy, że w związku z prowadzonym remontem budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu przy ul. Garncarskiej 2, ośrodek (Maxmed) został...