Wiadomości - GOPS

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w Gminie Opatowiec

Dodał: Bartek Data: 2017-10-20 07:16:59 (czytane: 1240)

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017

1_logotyp_poz.jpg

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.
Realizacja Podprogramu 2017 w Gminie Opatowiec rozpocznie  się w listopadzie 2017 r. Osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających i edukacyjnych mających na celu włączenie społeczne.  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Z pomocy żywnościowej w postaci paczki żywnościowej w ramach POPŻ będą mogły skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwota:
- 1268 dla osoby samotnie gospodarującej,
-1028 dla osoby w rodzinie,

na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu, lub w przypadku osoby bezdomnej - oświadczenia podpisanego w organizacji.
Do 20 czerwca 2018 roku osoby, które otrzymały skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
O terminach dystrybucji paczek żywnościowych oraz działań towarzyszących będziemy informować na bieżąco.
Osoby, które są zainteresowane pomocą żywnościową mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu  ul. Rynek 16, w celu wydania skierowania uprawniającego do korzystania z w/w pomocy.
Skierowania będą wydawane od 26.10.2017 r. do 03.11.2017 r. lub do wyczerpania liczby przewidzianych paczek w podprogramie 2017.


Opracował:
Jarosław Naporowski – kierownik GOPS Opatowiec

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Poseł Michał Cieślak z wizytą w gminie Opatowiec

W dniu 17 października 2017 r. naszą gminę odwiedził Poseł na Sejm RP Michał Cieślak....