Wiadomości - Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – wydawanie skierowań zakończone

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-02-02 15:19:06 (czytane: 1146)

Zakończono nabór osób chętnych do Programu dotyczącego dystrybucji paczek żywnościowych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020, przewidziany do realizacji w Gminie Opatowiec w miesiącu lutym br., spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy. Do umowy zawartej pomiędzy Bankiem Żywności w Kielcach a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Opatowcu przewidziano dystrybucję paczek żywnościowych dla 200 najbardziej potrzebujących osób z terenu Gminy Opatowiec.

Informujemy, że w chwili obecnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakwalifikował już i wydał skierowania, wskazanej do umowy liczbie osób. W związku z powyższym,  w Podprogramie 2016 nie będą wydane kolejne skierowania do w/w formy pomocy.

Planujemy, by osoby które nie zdążyły złożyć wniosków w obecnym Podprogramie 2016, a są zainteresowane pomocą żywnościową, mogły ubiegać się o tę formę wsparcia w drugiej połowie 2017 r. w ramach kolejnego Podprogramu 2017.


Jarosław Naporowski
Kierownik GOPS w Opatowcu

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

WAŻNA INFORMACJA: Osoby chcące skorzystać z dofinansowania w ramach działania 3.1 Montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,...