Wiadomości - Aktualności

Powołanie urzędnika wyborczego

Dodał: Bartek Data: 2018-06-06 09:38:05 (czytane: 286)

Na podstawie art. 191c § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 i poz. 1000) podaje się do publicznej wiadomości informację o powołaniu P. Małgorzaty Nowak-Kani na stanowisko urzędnika wyborczego w Gminie Opatowiec. 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podpisanie umowy na remont drogi gminnej w Charbinowicach

Dnia 5 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Klimaszewskiej-Luty...