Wiadomości - Aktualności

Ponad 650 tysięcy złotych na drogi gminne

Dodał: gminaopatowiec Data: 2021-10-27 15:26:14 (czytane: 1408)

W dniu 27.10.2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy, Anny Klimaszewskiej-Luty, podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, na dofinansowanie przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Opatowiec

Dzięki staraniom Burmistrza, Gmina Opatowiec otrzymała środki finansowe na przebudowę dróg gminnych . Dotacja celowa przekazana z Budżetu Państwa  opiewa na kwotę 656 tysięcy złotych i została przyznana na zadania związane z usuwaniem zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w infrastrukturze technicznej w czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 r. Dofinansowanie stanowi kwotę do 80 % wartości zadania, pozostałą część gmina pokrywa ze środków własnych.

W ramach tych środków wykonana zostanie przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwach: Kamienna - dł 330 mb, Kęsów - 225 mb, Wyszogród - 400 mb, Senisławice - 365 mb.

Zadania te będą zrealizowane jeszcze w tym roku.

Warto dodać, że jeszcze w tym roku, przebudowany zostanie również niemal kilometrowy odcinek drogi powiatowej w Kocinie, przy wartości dofinansowania w kwocie 440 tys. zł.

podpisaniedrogi2021res.png

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Mieszkanie dla repatriantów w Krzczonowie

Przywitaliśmy już w naszej gminie repatriantów z Kazachstanu Państwa Emilię i Stanisława Galitskich. Po przyjeździe do Polski czekało...