Wiadomości - Aktualności

Podsumowanie remontów dróg na terenie gminy Opatowiec w 2016 roku

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-01-10 14:12:04 (czytane: 6872)

Rok 2016 był rekordowy pod względem ilości odcinków dróg, które zostały wyremontowane (przebudowane) na terenie naszej gminy. Nowy asfalt wykonano bowiem na 37 zniszczonych odcinkach dróg o łącznej długości niemal 15 km.

Było to możliwe dzięki uruchomieniu środków z różnych źródeł, m.in. z PROW–u (środki unijne), Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz własnych gminy. Wartość kosztorysowa wykonanych robót obejmowała kwotę ok. 3,8 mln. zł. Zgodne z Ustawą PZP wyłonienie firm wykonujących prace, pozwoliło zmodernizować w/w odcinki za kwotę ok. 2,3 mln. zł.

W ramach funduszy przeznaczonych na remonty dróg, udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości ok. 1,5 mln. zł. Gmina Opatowiec z własnego budżetu przeznaczyła kwotę ok. 800 tys. zł., w której zawierał się m.in. wkład własny, wynagrodzenie inspektora nadzoru, roboty dodatkowe, mapy i wyrysy z rejestru gruntów, dokumentacja projektowo–kosztorysowa oraz koszty dzienników budowy.

W 2017 roku, w zakresie wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim (wspólnie z samorządem gm. Bejsce) na mocy umowy podpisanej w 2016 roku, będzie wykonany dwustumetrowy odcinek drogi w miejscowości Mistrzowice, łączący naszą gminę od strony Kęsowa ze wsią Królewice.

Warto zauważyć, że w minionym roku została gruntownie przebudowana droga powiatowa relacji Ksany  - Senisławice od długości przeszło 3 km.

Przeprowadzone inwestycje w znaczącym stopniu poprawią poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróżowania po naszej gminie. W tym roku w znaczącej ilości ubyło dróg tłuczniowych, o które również zadbano w wielu miejscowościach. Wywieziono i rozłożono na nich ok. 1400 ton kamienia. Wykonano konserwację rowów, zamontowano nowe przepusty, przez co zmniejszono ryzyko zalania ich m.in.  przez wiosenne deszcze.
Poniżej przedstawiamy zestawienie dróg przed, w trakcie i po remoncie.

Droga Kocina - Kresy

---> Galeria <---

Droga w Rogowie

---> Galeria <---

Droga Chwalibogowice - Góry (boczna)

---> Galeria <---

Droga w Opatowcu - ul. Polna

---> Galeria <---

Droga w Kamiennej - Dojazdowa

---> Galeria <---

Droga w Rogowie - Góry rogowskie

---> Galeria <---

Droga w Urzutach

---> Galeria <---

Droga w Urzutach - na morgi

---> Galeria <---

Droga w Chwalibogowicach - Góry

---> Galeria <---

Droga w Kocinie - Cicha Droga

---> Galeria <---

Droga w Kocinie - Kresy Kocińskie

---> Galeria <---

Droga w Krzczonowie - Dojazdowa do pól

---> Galeria <---

Droga w Chwalibogowicach - na Kraśniów

---> Galeria <---

Droga Urzuty - Ławy

---> Galeria <---

Droga Ksany - Bzików

---> Galeria <---

Droga Wyszogród

---> Galeria <---

Droga w Kamiennej

---> Galeria <---

Droga w Rzemienowicach

---> Galeria <---

Droga Charbinowice - Podlesie

---> Galeria <---

Droga w Kocinie  - przez wieś

---> Galeria <---

Droga w Ksanach  - na Bzików

---> Galeria <---

Droga Kęsów - Piotrkowice

---> Galeria <---

Droga Kobiela - do pól dz. nr 171

---> Galeria <---

Droga Kobiela - do pól dz. nr 242,215

---> Galeria <---

Droga Krzczonów - do oczyszczalni

---> Galeria <---

Droga Podskale - Rzyczyska

---> Galeria <---

Droga Trębaczów - Królewice

---> Galeria <---

Droga Wyszogród - do wsi

---> Galeria <---

Droga Chwalibogowice

---> Galeria <---

Droga w Kamiennej dz. nr 305

---> Galeria <---

Droga w Ksanach dz. nr 290

---> Galeria <---

Droga w Kocinie dz. nr 201

---> Galeria <---

Droga w Mistrzowicach dz nr 151

---> Galeria <---

Droga w Urzutach dz nr 370

---> Galeria <---

Droga w Rogowie dz. nr 433

---> Galeria <---

Droga w Rzemienowicach dz. nr 287

---> Galeria <---

Droga w Kęsowie dz. nr 542

---> Galeria <---

Droga Powiatowa Senisławice - Kraśniów - Ksany

---> Galeria <---

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podpisanie umowy dot. wsparcia osób bezrobotnych z gminy Opatowiec

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że w dniu 19.01.2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Opatowiec a Województwem Świętokrzyskim...