PODSKALE


PODSKALE

podskale.jpg

Liczba mieszkańców: 127, powierzchnia: 228 ha, parafia: Opatowiec

 

sołtys: Korzec Zdzisław

Rada Sołecka w składzie:
1. Niedziela Zdzisław
2. Krzak Jan
3. Pituła Halina
4. Minior Aleksander
5. Niedziela Zdzisław


Rys historyczny:

Podskale to niewielka wieś bezpośrednio sąsiadująca z Opatowcem. Ponieważ nie była wymieniana w spisach aż do drugiej połowy XIX wieku, przypuszcza się, że stanowiła przedmieście Opatowca. Nazwa wsi związana jest z położeniem jej zabudowań u stóp lessowego urwiska.

Nazwa części wsi – Rzeczyska.

Podskale_1.jpg 

Przydrożna figura na Podskalu

Podskale_2.jpg

Droga na Rzeczyska na Podskalu