Wiadomości - Aktualności

Podpisano umowę na wykonanie ścieżki rowerowej

Dodał: Bartek Data: 2019-08-27 08:06:05 (czytane: 3430)

W dniu 23 sierpnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę na budowę ścieżki rowerowej

Projekt pod nazwą „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego”  polegający na budowie rowerowej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej znalazł swój finał.Jest to zadanie wspólne, realizowane przez samorządy: Powiat Kazimierski, Gmina Kazimierza Wielka, Gmina Czarnocin, Gmina Wiślica i Gmina Opatowiec.

W wyniku kolejnego już przetargu wyłoniono wykonawcę  asfaltowej drogi dla rowerów (dostępnej dla pieszych) zlokalizowanej w pasie zlikwidowanej kolejowej linii wąskotorowej.

Całkowita długość trasy wynosi 37,9 km. i położona będzie na terenach gmin: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Wiślica. Podobne zadanie ma być realizowane na terenie województwa małopolskigo, tak by wspomniana ścieżka rowerowa sięgała docelowo Krakowa.

Zadanie dotyczące terenu naszej gminy, a przebiegające przez sołectwo Kamienna o długości 1230 mb.  wykona firma Star Budowa Karol Cieśla z Chybic.

Projekt obejmuje budowę, oznakowanie trasy, miejsca edukacji ekologicznej i budowę infrastruktury towarzyszącej.  

Wartość zadania realizowanego na terenie naszej gminy wynosi blisko 340 tys. złotych,  natomiast całego projektu ponad 9 mln złotych. Termin realizacji przypada na koniec 2020 roku.

W chwili obecnej, zadanie budowy ścieżki rowerowej, czeka już tylko na realizację. Poprzedzone było żmudnym, wieloletnim procesem przygotowywania rozmaitej dokumentacji oraz nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. gruntu po dawnej "wąskotorówce". Zadanie wymagało również jednomyślności w działaniu samorządów, wyrażonej uchwałami Rad Gmin/Miejskich o zgodzie na pełną wspólpracę w tym obszarze. Liderem zadania jest Powiat Kazimierski. Pozyskane dofinansowanie wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

Wyłonienie wykonawcy zadania (we wszystkich czterech gminach) nastąpiło dopiero w trzecim postępowaniu przetargowym, a możliwe było tylko dzięki zwiększeniu przez Marszałka Województwa brakujacej, w obliczu składanych ofert, kwoty dofinansowania zadania o ok 1,1 mln. zł.


69314983_758893217879135_4161368953823690752res_o.jpg 

mapkarower1.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...