Wiadomości - Aktualności

Podpisano umowę na budowę ścieżki rowerowej

Dodał: Bartek Data: 2018-03-14 13:50:42 (czytane: 3573)

Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy na budowę ścieżki rowerowej.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas wraz ze Starostą Powiatu Kazimierskiego Janem Nowakiem, jako liderem zadania podpisali umowę na dofinansowanie w ramach działania „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

„Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego” – tak nazywa się projekt polegający na budowie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, jako asfaltowej drogi dla rowerów (dostępnej dla pieszych) zlokalizowanej w pasie zlikwidowanej kolejowej linii wąskotorowej i obejmuje 100% danego obszaru. Całkowita długość trasy wynosi 37,9 km. i położona będzie na terenach gmin: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Wiślica. Przebieg ścieżki ma obejmować Nadnidziański Park Krajobrazowy i obszar Natura 2000. Projekt obejmuje oznakowanie trasy, miejsca edukacji ekologicznej i budowę infrastruktury towarzyszącej.  Wartość projektu: 8 156 055,00 PLN Kwota dofinansowania (UE): 6 932 646,75 PLN. Termin realizacji zadania - 2019 rok. 

Na terenie naszej gminy ścieżka rowerowa przebiegać będzie przez sołectwo Kamienna na odcinku 1,2 km, który planujemy wykonać do września br. 

asc.jpg