Wiadomości - Aktualności

Podpisanie umowy na przebudowę świetlicy wiejskiej w Urzutach

Dodał: Bartek Data: 2021-12-23 12:37:03 (czytane: 657)

Dnia 23 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim i Członkiem Zarządu Województwa Markiem Jońcą umowę na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Urzuty”.


W ramach działań objętych zawartą umową w budynku świetlicy wiejskiej w Urzutach będzie wymienione m.in. pokrycie dachowe, stolarka okienna i drzwiowa oraz przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne. Świetlica zyska nowe wyposażenie, a w budynku będzie wykorzystywana energia z zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. 

Gmina Opatowiec na w/w zadanie otrzymała ponad 122 tys. zł. dofinansowania, przy całkowitej kwocie przeznaczonej na inwestycję wynoszącej blisko 200 tys. zł. 

Wkrótce zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy. Termin realizacji inwestycji przypada na wrzesień 2022 r.


umowakielceres.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowe nawierzchnie asfaltowe w gminie Opatowiec

Zakończyły się kolejne prace inwestycyjne, w ramach których wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na czterech odcinkach dróg wewnętrznych...