Wiadomości - Aktualności

Podpisanie umowy na dokończenie rewitalizacji Opatowca

Dodał: Bartek Data: 2021-05-18 14:29:10 (czytane: 1224)

W dniu 18 maja 2021 roku podpisano umowę na dokończenie rewitalizacji miejscowości Opatowiec.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał z Panem Mariuszem Kozerą, właścicielem firmy Hydrocomplex z Buska-Zdroju umowę na realizację kilku zadań poprawiających istniejącą infrastrukturę oraz tworzących nowe obiekty.

Miejsce podpisania umowy nie było przypadkowe. Altanka, z widokiem na ujście Dunajca do Wisły, znajduje się na terenie, który objęty będzie dalszym etapem rewitalizacji.


Prace przewidziane do realizacji w ramach wspomnianej umowy obejmą przebudowę drogi wewnętrznej wraz ze schodami (od ul. 3-go Maja do ul. Tarnowskiej), budowę ścieżki rekreacyjnej wzdłuż nadbrzeża Wisły, odnowienie placu przy przeprawie promowej, a na działce przy Urzędzie Miasta i Gminy utworzenie kolejnych miejsc postojowych oraz wykonanie siłowni zewnętrznej i miejsca widokowego na ujście Dunajca do Wisły.


Przewidujemy także odnowienie postumentu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, wymianę sieci wodociągowej na rynku w Opatowcu, przebudowę wiaty przystankowej oraz budowę „mini-bazarku”, wykonanie nawierzchni asfaltowych, przebudowę chodników na Rynku i uliczkach przylegających – ul. Garncarskiej, ul. Kościelnej i ul. Targowej, a także przebudowę oświetlenia ulicznego w Rynku. Całość prac według kosztorysu ofertowego wyceniona została na kwotę blisko 2 mln 60 tys. zł. 

Wspomniane zadanie jest finansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 dla projektu pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”, środkami pozyskanymi w 2021 roku przez gminę Opatowiec z Rządowego funduszu Inwestycji Samorządowych, oraz pochodzącymi z funduszy własnych gminy.


Planowane prace są kontynuacją i zarazem ostatnim już etapem rewitalizacji Opatowca. Warto dodać, że cała, przeszło czteromilionowa rewitalizacja Opatowca (dotychczas wykonane prace m.in wokół szkoły, ośrodka zdrowia czy domu kultury), plus te objęte podpisaną dziś umową, kosztować będą gminę Opatowiec mniej niż dziesięć procent wydatkowanej kwoty. Termin zakończenia całości prac jest przewidziany na koniec br.

umowarew2021rew.jpg
 

Projekt_rew_1.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

W ramach rewitalizacji zmienia się również nasza biblioteka

Dzięki pozyskanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec środkom, w ramach projektu „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój...