Wiadomości - Aktualności

Podpisanie umowy na budowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chwalibogowicach

Dodał: Bartek Data: 2023-02-16 12:11:49 (czytane: 1116)

W dniu 15 lutego 2023r., Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty oraz w obecności posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowcu Henryka Krycy, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec Łukasza Marca, Radnych Rady Miejskiej i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu, podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

    W ramach prac objętych umową wykonana zostanie termomodernizacja istniejącego budynku stacji uzdatniania wody, remont istniejących studni podziemnych, demontaż istniejącego ciągu technologicznego uzdatniania wody, projekt i wykonanie nowego ciągu technologicznego, demontaż istniejącego podziemnego zbiornika na wodę, budowa nowego nadziemnego stalowego zbiornika na wodę, budowa instalacji technologicznych w budynku stacji uzdatniania wody, budowa zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej, budowa przyłącza wodociągowego, instalacji energetycznej i zasilającej SUW, dobór i budowa pompowni, wymiana ogrodzenia, bramy wjazdowej oraz budowa parkingu i drogi dojazdowej.

      Gmina Opatowiec na w/w zadanie otrzymała dofinansowania z Programu Polski Ład, które w ponad 90% pokryje koszty remontu. Wartość prac realizowanych w ramach podpisanej umowy to blisko 3,2 mln. zł. Warto dodać, że również Nida 2000 otrzymała dofinansowanie w kwocie około 6 mln na poprawę jakości wody płynącej do mieszkańców m.in. naszej gminy. Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Chwalibogowicach, zapewni większe bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw wody na terenie gminy Opatowiec.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: FSW INSTAL Waldemar Flis – 37-311 Wola Zarczycka 20G – Lider konsorcjum oraz Firma F.H.U. „FLISEK” s.c. – 37-300 Leżajsk ul. Nad Stojadłem 3 – Partner konsorcjum. Wykonawca udzielił  60 – cio miesięcznej gwarancji na wykonane prace, liczonej od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Zadanie zostanie zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Termin realizacji inwestycji przypada na połowę sierpnia 2024 r.

Umowa na nadzór inwestorski realizowanego zadania została podpisana z  P. Tomaszem Wysokińskim z miejscowości Kłucko Kolonia, gmina Smyków.

DSC_0440res.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dodatkowe panele fotowoltaiczne na budynkach gminnych

Na budynku gospodarczym obok Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu oraz budynkach Ośrodka Zdrowia i Domu Kultury w Opatowcu zostały zamontowane...