Wiadomości - Aktualności

Podpisanie umów na dotyczących budowy i remontu sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Radek Data: 2022-08-11 15:03:47 (czytane: 501)

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec”, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec – Łukasz Marzec z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy – Anny Klimaszewskiej-Luty, w dniu 2 sierpnia br. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych „Hydrocomplex” Mariusz Kozera z Buska-Zdroju na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z dostawą pojazdu do transportu wody pitnej. W/w postępowanie swym zakresem obejmuje:

1.    Przebudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec:
- sieć wodociągowa o długości ok. 1 704,71mb (Krzczonów-Kamienna)
- sieć wodociągowa o długości ok. 623,34 mb (Chwalibogowice)
- przepięcia przyłącza wodociągowe  w ilości 4 szt.


2.    Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec:
- długość sieci wodociągowej PE100RC SDR11 dn90 – 350,00 m/ Opatowiec ul. Legatka
- długość sieci wodociągowej PE100RC SDR11 dn90 – 511,36 m/ Kocina dz. nr 170/3
- długość sieci wodociągowej PE100RC SDR11 dn90 – 108,79 m/ Urzuty
- długość sieci wodociągowej PE100RC SDR11 dn90 – 918,07 m/ Kocina
- długość sieci wodociągowej PE100RC SDR11 dn90 – 1041,37 m/ Podskale -Kobiela
- długość sieci wodociągowej PE100RC SDR11 dn90 – 465,67 m/ Kocina
- hydranty p.poż. nadziemne DN80 - 11 szt.


3.    Dostawę pojazdu wraz z osprzętem do transportu wody pitnej:
- ciągnik
- beczkowóz do wody pitnej.

Wartość w/w umowy opiewa na kwotę blisko 2 milionów 320 tys. zł. Termin realizacji, to 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W ramach tego samego postępowania została podpisana umowa na realizację budowy zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości
Ksany. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz konstrukcyjno-budowlanych z podłączeniem zbiornika i zestawu hydroforowego, ogrodzeniem terenu oraz wykonaniem robót nawierzchniowych i wykończeniowych.

Wykonawcą robót będzie Firma Inżynieryjna „Systembud” z Ostrowa, gm. Klimontów. Wartość inwestycji wyniesie blisko 560 tys. zł. Termin realizacji – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przeprowadzone postępowanie zakupowe miało na celu również wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie i remoncie sieci wodociągowej. W związku z powyższym, podpisano umowę z firmą „Eko-Bud”, Paweł Grudziński ze Staszowa, na kwotę blisko 28 tys. złotych.

Wartość w/w inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 900 tys. zł, w tym dofinasowanie: ok. 2 miliony 760 tys. zł, wkład własny gminy, to ponad 145 tys. zł.

Środki na ten cel pochodzą z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

a


 

DSC_0139_1.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Modernizacja drogi w miejscowości Kobiela

W dniu 28 lipca br. podpisana została umowa pomiędzy Andrzejem Bętkowskim – Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Sławomirem...