Wiadomości - Aktualności

Pary małżeńskie na medal! – razem, od ponad pół wieku

Dodał: Radek Data: 2022-11-08 15:02:40 (czytane: 1199)

W piątek 4 listopada 2022 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu, pary małżeńskie z terenu Gminy Opatowiec, które wspólnie przeżyły ponad 50 lat, uczciły piękną rocznicę „Złotych Godów”.

Za to szczególne świadectwo małżeńskiej miłości i piękny przykład dla młodych pokoleń Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Duda, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec, przyznał Dostojnym Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Uroczystego aktu odznaczenia Dostojnych Jubilatów dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk, w asyście Kierownika USC - Huberta Krupy, Zastępcy Kierownika USC - Renaty Tomal, Skarbnika Miasta i Gminy - Anny Klimaszewskiej-Luty oraz Sekretarza Miasta i Gminy Łukasza Marca.

Medale "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznane zostały:

1.    Państwu Krystynie i Edwardowi Jagielnikom,

2.    Państwu Danucie i Zdzisławowi Korcom,

3.    Państwu Marii i Tadeuszowi Kowalczykom,

4.    Państwu Wandzie i Stanisławowi Lisikiewiczom,

5.    Państwu Grażynie i Tadeuszowi Niedźwiedziom,

6.    Państwu Urszuli i Jerzemu Nowakowskim,

7.    Państwu Barbarze i Stanisławowi Tokarczykom

W tym wyjątkowym dniu po raz kolejny małżonkom zabrzmiał "Marsz Mendelssohna". Dostojni Jubilaci otrzymali medale, kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Przy tej wyjątkowej uroczyści była możliwość wzniesienia uroczystego toastu, złożenia życzeń i oczywiście skosztowania jubileuszowego tortu.

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony jako nagroda dla małżonków, którzy przeżyli wspólnie co najmniej 50 lat, Ustawą z dnia 17 lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych, Ustawą z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach.

Drogim Jubilatom gratulujemy pięknego jubileuszu życząc, aby w zdrowiu i szczęściu doczekali kolejnych pięknych rocznic. Niech ta szczególna chwila będzie nie tylko okazją do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia w przyszłość. 

Zdjęć w galerii: 15