Wiadomości - Aktualności

Obchody 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Dodał: Bartek Data: 2021-09-07 15:06:31 (czytane: 2336)

W niedzielę, 5 września 2021 r., mieszkańcy gminy Opatowiec oraz władze samorządowe jak co roku uczcili pamięć Poległych na naszej Ziemi podczas II Wojny Światowej.

Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Św. Barbary w Kocinie, odprawiona przez proboszcza parafii - ks. Wojciecha Michalskiego w intencji Poległych żołnierzy Wojska Polskiego. Po Mszy Świętej, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny, poczty sztandarowe OSP Kocina i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, delegacja Urzędu Miasta i Gminy, radni, mieszkańcy sołectwa, druhowie OSP w Kocinie oraz przybyli goście udali się na cmentarz parafialny. W zbiorowej mogile spoczywają żołnierze Armii „Kraków”: Jan Bugaj, Stanisław Feliksik, Adolf Fiszer, Józef Koryczan, Kazimierz Kirkier, Władysław Ściwiarski, Wilhelm Stera, Stefan Tekielak, Mikołaj Zając, Jan Zalego, Marian Winiarski oraz 15 niezidentyfikowanych poległych Żołnierzy Września '39 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk w swoim wystąpieniu wspomniał o wydarzeniach, które rozegrały się na okolicznych polach. Następnie, odbył się apel poległych, odczytany przez Komendanta Gminnego OSP Tadeusza Nura, po którym na żołnierskim grobie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. W uroczystości brała udział pani Marta Gajda-Kruk redaktor Radia Kielce, której relację przedstawiamy poniżej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Delegacja Gminy Opatowiec, w tym przedstawiciele sołectwa Charbinowice z Radną RM Jolantą Zborowską i Sołtysem  Charbinowic Robertem Soją, złożyli również kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza w Charbinowicach - symbolu walk o niepodległość z dnia 14 stycznia 1945r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulminacyjną częścią obchodów 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej były uroczystości pod  pomnikiem Legionisty, Żołnierza Września ’39 r. i Partyzanta 1939-1945 r. w Ksanach.

Postawiony, ponad 30 lat temu, staraniem mieszkańców Ksan i gminy Opatowiec, pomnik, stanowi materialny symbol dramatycznej dwudziestowiecznej historii ziem naszej gminy, gmin okolicznych, szczególnie Ksan, dwukrotnie w tamtym czasie boleśnie dotkniętych pożogą wojenną.

Na wstępie odśpiewano wspólnie przez wszystkich zebranych hymn państwowy, co nadało podniosły charakter temu wydarzeniu.

Mszę Świętą polową w intencji poległych odprawił  ks. Dziekan Marek Małczęć. W części oficjalnej uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy - Sławomir Kowalczyk przybliżył zebranym obraz jednej z największych i najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej rozegranych w naszym regionie. Podkreślił, że za okazaną ofiarność jesteśmy poległym winni pamięć, a najmłodszym pokoleniom musimy przypominać o wydarzeniach tamtych dni. W wyniku krwawych walk ma polach Ksan, Kociny, Krzczonowa, Senisławic i Mistrzowic śmierć poniosło kilkudziesięciu (co najmniej czterdziestu czterech, dokładana liczna poległych nie jest znana), żołnierzy Wojska Polskiego, zniszczono czternaście lub piętnaście niemieckich czołgów, cztery do sześciu pojazdów opancerzonych, co oddaje skalę i rozmiar stoczonych walk.  W wyniku dzialań wojennych spalone zostały Ksany i okoliczne miejscowości. 

Pan Burmistrz podziękował również za obecność pocztom sztandarowym Związku Strzeleckiego „Niepodległość”, OSP w Ksanach, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, Szkoły Podstawowej w Opatowcu oraz  harcerzom zrzeszonym przy  obu placówkach oświatowych.

W uroczystościach uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st.kpt. Marcin Oziębło. Obecni byli również Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kryca wraz z Radnymi, Radni Rady Powiatu Michał Szczerba i Adam Stoksik, Sekretarz Powiatu Marek Krupa, historyk i znawca regionu Andrzej Bienias, Dyrektorzy Szkół Grzegorz Kozioł i Tomasz Paluch, Kierownik MOPS w Opatowcu Jarosław Naporowski, Sołtys wsi Ksany Jarosław Szumilas i Przewodnicząca KGW Ksany Katarzyna Ostrowska wraz z Mieszkańcami, Sołtysi i Mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz Goście.

Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze. Uroczystości zakończono programem artystycznym, zaprezentowanym przez uczniów ze szkół z terenu gminy Opatowiec.

Burmistrz Miasta i  Gminy Opatowiec składa podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i przebieg tych patriotycznych uroczystości

Relacja Radia Kielce z Obchodów 82.  rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Kocinie 

Poniżej opracowanie historyczne:

http://old.opatowiec.pl/2013/09/10/wojenne-dzieje-wsi-ksany-i-okolicznych-miejscowosci-1914-1945/

Zdjęć w galerii: 54
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nabór do Klubu Seniora w Kocinie

...