Wiadomości - Aktualności

Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w gminie Opatowiec

Dodał: Bartek Data: 2019-09-10 08:19:40 (czytane: 1751)

Dnia 8 września 2019 roku uczciliśmy pamięć poległych podczas II Wojny Światowej.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na terenie naszej gminy odbyły się w miejscach poświęconych pamięci bohaterów tamtych dni. Dokładnie, 8 września 1939 roku toczyły się na tych terenach, walki żołnierzy Wojska Polskiego z armią niemiecką, znane jako Bitwa pod Ksanami.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Św. Barbary w Kocinie, odprawiona w intencji poległych żołnierzy przez proboszcza parafii  ks. Wojciecha Michalskiego. Następnie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny, poczet sztandarowy OSP Kocina, Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego Michał Szczerba, mieszkańcy sołectwa z Sołtysem Markiem Plutą i Radnymi Januszem Cabajem oraz Stanisławem Kosiarą, strażacy ochotnicy oraz przybyli goście udali się na cmentarz parafialny. Odbył się tam apel poległych, odczytany przez Komendanta Gminnego OSP Tadeusza Nura, po którym na żołnierskim grobie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

W zbiorowej mogile spoczywają żołnierze Armii „Kraków”: Jan Bugaj, Stanisław Feliksik, Adolf Fiszer, Józef Koryczan, Kazimierz Kirkier, Władysław Ściwiarski, Wilhelm Stera, Stefan Tekielak, Mikołaj Zając, Jan Zalego, Marian Winiarski oraz 15 niezidentyfikowanych poległych Żołnierzy Września '39 r.

Delegacja Gminy Opatowiec oraz przedstawiciele sołectwa Charbinowice z Sołtysem Robertem Soją i Radną Jolantą Zborowską, złożyli również kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza w Charbinowicach - symbolu walk podczas II Wojny Światowej.

Główna część obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej odbyła się pod  pomnikiem Legionisty, Żołnierza Września ’39 r. i Partyzanta 1939-1945 r. w Ksanach. Uroczystości rozpoczęto hymnem państwowym odegranym przez Orkiestrę Dętą z Kociny połączonym z wciągnięciem flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy Jednostki Strzeleckiej 2130 z Kazimierzy Wielkiej.

Mszę Świętą polową w intencji poległych odprawił  ks. Dziekan Marek Małczęć. W części oficjalnej uroczystości gospodarz gminy Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Kowalczyk przypomniał wydarzenia jakie miały miejsce na tych ziemiach przed 80 laty. Żołnierze którzy w 1939 roku zostali pochowani  w Ksanach, spoczywają na cmentarzu wojennym w Czarkowach...

W obchodach uczestniczyły poczty sztandarowe: Jednostki Strzeleckiej 2130, OSP Ksany, Szkoły Podstawowej w Opatowcu, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, Związku Harcerstwa Polskiego z Opatowca i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Służby mundurowe reprezentowali: z ramienia Komendanta WKU w Busku Zdroju kpt. Jacek Stefaniak,  Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło i Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2130 por. Zbigniew Cieśniarski.

Obecni byli : Poseł na Sejm RP Krystian Jarubas, Wojewodę Świętokrzyskiego reprezentował Hubert Przybyszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu Henryk Kryca wraz z Radnymi, Radni Rady Powiatu Kazimierskiego Michał Szczerba i Adam Stoksik, Dyrektorzy Szkół : Grzegorz Kozioł i Tomasz Paluch, Kierownik MOPS Jarosław Naporowski, Sołtys wsi Ksany Jarosław Szumilas wraz z Mieszkańcami, Sołtysi i Mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz Goście.

Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze. Uroczystości, które prowadziła Beata Adamczyk, Dyrektor Instytucji Kultury, zakończono programem artystycznym, zaprezentowanym przez uczniów z Opatowca i Krzczonowa. Na zakończenie, Sołtys Jarosław Szumilas w imieniu mieszkańców Ksan, podziękował wszystkim przybyłym za ich obecność i godne upamiętnienie wydarzeń z tamtych lat.

 http://old.opatowiec.pl/2013/09/10/wojenne-dzieje-wsi-ksany-i-okolicznych-miejscowosci-1914-1945/

Zdjęć w galerii: 59
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...