Wiadomości - Aktualności

Obchody 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-09-06 10:47:39 (czytane: 1150)

W dniu trzeciego września, na terenie gminy Opatowiec odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej.

Rozpoczęto je Mszą Świętą w kościele pw. Św. Barbary w Kocinie, odprawioną w intencji poległych żołnierzy przez proboszcza parafii - ks. Wojciecha Michalskiego. Po Mszy Świętej przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny, poczty sztandarowe OSP Kocina i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, delegacja Urzędu Gminy, mieszkańcy sołectwa, druhowie OSP w Kocinie oraz przybyli goście przemaszerowali na cmentarz parafialny pod zbiorową mogiłę, w której spoczywają żołnierze Armii „Kraków”: Jan Bugaj, Stanisław Feliksik, Adolf Fiszer, Józef Koryczan, Kazimierz Kirkier, Władysław Ściwiarski, Wilhelm Stera, Stefan Tekielak, Mikołaj Zając, Jan Zalego, Marian Winiarski oraz 15 niezidentyfikowanych poległych Żołnierzy Września '39 r.

Wójt Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk, Sołtys wsi Kocina - Marek Pluta oraz Pani Maria Walocha – Grela w swoich wystąpieniach wspomnieli o wydarzeniach które rozegrały się na okolicznych polach. Następnie odbył się apel poległych, odczytany przez Komendanta Gminnego OSP Tadeusza Nura, po którym na żołnierskim grobie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Delegacja Urzędu Gminy w Opatowcu złożyła również kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza w Charbinowicach, symbolu walk o niepodległość z dnia 14 stycznia 1945r.

Kulminacyjną częścią obchodów 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej były uroczystości pod  pomnikiem Legionisty, Żołnierza Września ’39 r. oraz Partyzanta 1939-1945r. w Ksanach., prowadzone przez Elżbietę Szczęsną-Kusak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu. Obchody rozpoczęła Msza Święta polowa, odprawiona przez ks. Dziekana Marka Małczęcia. Oficjalną część uroczystości rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Wójt Gminy - Sławomir Kowalczyk wspomniał o Żołnierzach, którzy oddali życie w walce o wolność Ojczyzny. Podkreślił, że coroczne obchody są dowodem pamięci o nich. Podziękował również za obecność pocztom sztandarowym OSP Ksany, SP Krzczonów, Harcerzom zrzeszonym przy ZS w Opatowcu, mieszkańcom, gościom, a także  dzieciom i młodzieży.

Wojsko Polskie reprezentował ppłk. Jarosław Molisak. W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej przybył asp. Mariusz Żulichowski. Obecny był również Radny Rady Powiatu Marian Gruszka oraz Radny Rady Gminy Zbigniew Bugajski. Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci” z Buska Zdroju - dowodzona przez ppor. Roberta Osińskiego swoją obecnością uświetniła uroczystość oraz oddała salwę honorową.

Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze. Uroczystości zakończono programem artystycznym, zaprezentowanym przez uczniów z Opatowca. Na zakończenie, sołtys Jarosław Szumilas w imieniu mieszkańców Ksan, podziękował wszystkim przybyłym za ich obecność i godne upamiętnienie wydarzeń z tamtych lat.

Uroczystości organizowane były przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec w ramach Programu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju".

Wójt Gminy Opatowiec składa podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i przebieg tych patriotycznych uroczystości.

 Bitwa pod Ksanami

Zdjęć w galerii: 74
Przeczytaj kolejną wiadomość:

POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW - ROGÓW 2017

„Plon niesiemy, plon, w gospodarza dom"...