O nas


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu mieści się na parterze w budynku Domu Kultury w Opatowcu przy ulicy Rynek 16.

Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30

tel. (41) 35-27-050

tel. kom.: 607 818 853
e-mail: 
mops@opatowiec.pl

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Kierownik
mgr Jarosław Naporowski
tel. 413527050

Główny Księgowy
mgr Karolina Nowak
tel. 413527050

Świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, pomoc materialna uczniom
Podinspektor
mgr Agata Półtorak
tel. 413527050

Starszy pracownik socjalny
Sylwia Błaszkiewicz
tel. 413527050

Pracownik socjalny
mgr Monika Chlebica
tel. 413527050

Asystent rodziny
mgr Edyta Dąbroś
tel. 413527050

Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej
Anna Kaleta

Inspektor Danych Osobowych
Adam Ziemiński
e - mail: iodo.mopsopatowiec@gmail.com
tel.: 575 822 007