O gminie


Gmina Opatowiec to jedna z najpiękniejszych gmin w województwie świętokrzyskim, położona w samym sercu Małopolski jest jednocześnie najdalej wysuniętą na południe Gminą województwa Świętokrzyskiego.

mapa1.jpg
 

Pierwsze wzmianki o Opatowcu pochodzą z XI wieku, kiedy to Judyta, żona księcia Władysława Hermana, nadał wieś Opatowiec opactwu Benedyktynów z Tyńca. Od wieków Opatowiec był ważnym miejscem na szlakach handlowych i komunikacyjnych. To tutaj wiodły szlaki handlowe ze Śląska na Ruś Kijowską oraz z Krakowa do Wilna. Przeprawa przez Wisłę sprzyjała rozwojowi handlu, myśli technicznej, rzemiosła, kultury i sztuki. To stąd wywodzą się św. Andrzej Świerad i Marek z Opatowca. Tutaj gościli królowie, książęta, tu swe domostwa budowało bogate mieszczaństwo. Obecność spławnej Wisły i urodzajność lessowych czarnoziemów sprzyjała budowie spichlerzy, kościołów i portów rzecznych - pamiątki tamtych czasów do dziś zdobią okolicę.

Gmina Opatowiec geograficznie leży w południowej części Wyżyny Małopolskiej przy Ujściu Dunajca do Wisły. Jest jedną z gmin województwa świętokrzyskiego i jedną z pięciu tworzących powiat kazimierski. Zajmuje powierzchnię 6841 ha, zamieszkiwaną przez 3.500 mieszkańców. Gmina składa się z 20 sołectw: Charbinowice, Chrustowice, Chwalibogowice, Kamienna, Kocina, Kraśniów, Krzczonów, Ksany, Ławy, Mistrzowice, Kęsów, Opatowiec, Podskale, Senisławice, Rogów, Trębaczów, Rzemienowice, Kobiela, Urzuty i Wyszogród.

Głównym szlakiem komunikacyjnym przebiegającym przez teren gminy jest droga krajowa nr 79, łącząca Warszawę z Bytomiem. Miejscowość Opatowiec położona na wysokim lewym brzegu Wisły ( 174 m n.p.m.), stanowi siedzibę władz gminnych. Gmina zalicza się do gmin typowo rolniczych. Głównymi kierunkami produkcji rolnej są uprawa zbóż i roślin pastewnych oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. Na terenie gminy znajdują się gleby o wyższej, średniej i niskiej przydatności rolniczej. Dominuje zdecydowanie sektor indywidualny skupiający 94% ogólnego areału użytków rolnych. Grunty te skupione są w 1035 gospodarstwach indywidualnych o średnim areale 5,17 ha.

Konsekwencją historycznego położenia Gminy jest przynależność do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński. Gmina obfituje w zabytki , piękne krajobrazy, miejsca urokliwe i tajemnicze , gościnnych mieszkańców, zajazdy, lasy, sprzyjające warunki do wypoczynku i uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, jazdy konnej , myślistwa, wędkarstwa, i wielu innych aktywności.

Oprócz administracji samorządowej na terenie Gminy znajdują się dwa ośrodki zdrowia: w Opatowcu i Krzczonowie, Zespół Szkół w Opatowcu, Szkoła Podstawowa w Krzczonowie, Poczta, Bank Spółdzielczy, Instytucja Kultury oraz inne obiekty użyteczności publicznej.

Na terenie Gminy działa klub sportowy Wisła Opatowiec.

W gminie Opatowiec prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie handlu i usług zaspokajających wewnętrzne zapotrzebowanie regionu. jak na tak małą gminę istnieje tutaj bardzo dobrze rozbudowana sieć gastronomiczna. Funkcjonują cztery obiekty gastronomiczne: Hotel Wiśniewski w Kraśniowie, Restauracja "w Starym Młynie" w Opatowcu, Zajazd "Pod Świerkami" w Chwalibogowicach oraz Góralska Chata w Rogowie, z których każdy ma swój oryginalny jadłospis. Na terenie Gminy działają cztery stacje paliw, piekarnia, oraz dwa punkty skupu owoców i warzyw. W miejscowości Rogów działa również Camping IRIS. Swoje usługi świadczą tu liczne zakłady usługowe m.in. piaskownie, sklepy ogrodnicze, składy węgla, autonaprawy.