Wiadomości - Aktualności

Nowy most na Wiśle

Dodał: Bartek Data: 2018-01-24 12:52:32 (czytane: 5276)

W wyniku postępowania przetargowego prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wyłoniono firmę, która zaprojektuje i wybuduje most przez Wisłę w bliskim sąsiedztwie naszej gminy.

Do przetargu przystąpiło 7 firm z czego najtańszą ofertę złożyła firma INTERCOR sp. z o.o. z Zawiercia na kwotę 53 mln 718 tysięcy złotych. Najdroższa była oferta za ponad 177 mln złotych. Wybrany wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń. Po sprawdzeniu przedstawionych ofert i po podpisaniu umowy będziemy mieli niemal stuprocentową pewność zrealizowania przedstawionego zadania.

 most_11.jpg


Most, który ma połączyć dwa województwa, usytuowany będzie na terenie gminy Nowy Korczyn, obok dotychczasowej przeprawy promowej, jest efektem porozumienia pomiędzy władzami obydwu województw zawartego wiosną ubiegłego roku.

Budowa mostu, o długości ponad 600 metrów, to wspólne zadanie obu województw, którego kosztami podzielą się po połowie. Powstanie wieloprzęsłowy obiekt z wolną przestrzenią pod konstrukcją. Rozpiętość przęseł będzie liczyć około 130 m, a jego minimalny prześwit pod mostem w przypadku najwyższej wody ma wynosić 3 m. Uwzględniono również 20 metrowy szlak żeglowny. Jezdnia mostu będzie miała szerokość 8 m. Obiekt będzie wyposażony w chodniki i ścieżki rowerowe. Oprócz samej przeprawy po obu jej stronach wybudowane zostaną drogi dojazdowe o łącznej długości około 2 km. Termin wykonania zadania został określony na 30 października 2020 r.

Realizacja tej ważnej dla nas wszystkich  inwestycji to również wynik prac lokalnych władz. Dotyczy to gmin Nowy Korczyn, Gręboszów i
Opatowiec, bo to te trzy gminy uczestniczyły w procesie opracowywania dokumentacji. Wójt Gminy Opatowiec, od wielu lat zabiega o budowę tego mostu, a tym samym poprawę komunikacji pomiędzy województwami. Brał udział w spotkaniach władz samorządowych, był obecny na podpisaniu porozumienia. Nowy most zdecydowanie wpłynie na rozwój gospodarczy i turystyczny Ponidzia i Powiśla. Będzie również dużym ułatwieniem dla jego mieszańców, którzy uzyskają wygodny dojazd m.in. do Tarnowa i autostrady A4.
mapa_mostu1.png


Należy dodać, że wskazany wariant lokalizacji mostu jest dla mieszkańców naszej gminy najkorzystniejszym z proponowanych. Usytuowany jest niecałe cztery kilometry od miejscowości Senisławice. Niebagatelnym faktem wyboru tego miejsca był dogodny stan istniejącej infrastruktury drogowej, po stronie małopolskiej, od Wisły w stronę Tarnowa.

 image_gallery.jpg

image_gallery2.jpg