Wiadomości - Aktualności

Nowa oczyszczalnia ścieków powstaje w Krzczonowie

Dodał: Bartek Data: 2021-10-14 13:00:00 (czytane: 410)

Rozpoczęły się prace przy budowie nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzczonów. Dotychczasową, blisko czterdziestoletnią i wyeksploatowaną budowlę, zastąpi nowoczesny obiekt

Powstająca właśnie nowoczesna oczyszczalnia będzie miała przepustowość dobową do 60 m3/ dobę, przy aktualnie 35 m3/dobę. Nowa oczyszczalnia podłączona będzie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, odbierającej ścieki bytowe z miejscowości Krzczonów, a także z budowli zbierającej ścieki dowożone, wyposażonej m.in. w filtry antyodorowe oraz dwa zbiorniki oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną umożliwiającą jej poprawne funkcjonowanie.

Część terenu wokół oczyszczalni zostanie utwardzona kostką brukową oraz zamontowane będzie nowe oświetlenie.

Zadanie dofinansowane jest ze środków PROW na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” .

Wykonawcą prac jest firma EKODREN z Warszawy. Koszt inwestycji, dofinansowanej ze środków pozyskanych przez Burmistrza MiG Opatowiec z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi ok.1 milion złotych. Przewidywana realizacja zadania to koniec 2021 roku.

 

 


 

Zdjęć w galerii: 3
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Pomóżmy Zosi - walka o najdroższy lek świata!

Zosia urodziła się 30 kwietnia 2021 roku, w szóstym tygodniu jej życia, wstępnie zdiagnozowano u niej SMA1 – rdzeniowy zanik...