MISTRZOWICE


MISTRZOWICE

mistrzowice.jpg

Liczba mieszkańców: 60, powierzchnia: 132 ha, parafia: Opatowiec

sołtys: Książek Grażyna

Rada Sołecka w składzie:

1. Kryca Henryk
2. Grzywna Stanisław
3. Grzywna Ewa
4. Dzięcioł Czesław 

5. Jachna EdwardRys historyczny:

Najstarsze wzmianki źródłowe o Mistrzowicach pochodzą z XIV wieku. W XV wieku część wsi była własnością proboszcza wiślickiego, mającego tu swój folwark; właścicielem drugiej części był Jakub Kociński h. Grabie, współdziedzic Kociny. W XVI wieku miejscowość należała do Jana Królewskiego, posiadającego również Pruskę, a w późniejszym okresie była częścią dóbr Rogowskich.
Podczas drugiej wojny światowej miejscowości te były areną walk z Niemcami. W 1942 roku hitlerowcy zamordowali w Mistrzowicach 28 Żydów. We wrześniu 2011 roku w miejscu rozstrzelania i pochówku ofiar odsłonięto pamiątkową tablicę.
Od 1948 roku działa tu drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej.


Mistrzowice.jpg

Tablica upamiętniająca Żydów zamordowanych w Mistrzowicach w 1942 roku

mistrz1.JPG

Budynek Remizy w Mistrzowicach