Wiadomości - Aktualności

Milion złotych na modernizację systemu oświetlenia ulicznego

Dodał: Bartek Data: 2018-07-09 12:02:23 (czytane: 663)

Miło nam poinformować, że projekt pod nazwą "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opatowiec" został pozytywnie oceniony i w rankingu RPO Województwa Świętokrzyskiego zajął pierwsze miejsce.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Opatowiec Sławomira Kowalczyka, pozyskano środki na realizację projektu pod nazwą "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opatowiec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, RPO Świętokrzyskiego.

Wniosek zdobył największą ilość punków w województwie świętokrzyskim.

Wartość całej inwestycji wg dokumentacji wynosi ponad 1,1 min złotych (85% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej), a pozyskana kwota dofinansowania to ponad 900 tys. złotych.

Planuje się, że realizacja zostanie zakończona pod koniec 2019 roku i w ramach wniosku będzie wymienione 618 istniejących na dzień złożenia wniosku opraw oświetleniowych na nowoczesne wykonane technologii LED oraz będą zamontowane 2 nowe lampy solarne.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejne prace remontowe w Strażnicy OSP Opatowiec

Zamontowano kolejne, nowe drzwi garażowe w Strażnicy OSP w Opatowcu...